Heaven Is a Halfpipe
by OPM

OPM

"hahawakan kita sa paraang hinahawakan ko ang buhangin, hindi masyadong mahigpit para umalpas at kumawala sapat lang ang luwag para hindi matapon lahat...
July 28, 2015
1,594   (11 tracks)
"Ah yes,masaktan ka pa sa bawat linyang binibigkas nila" - probably me while you're listening to this mixtape.
July 03, 2015
Quantcast