3 comments on Thrash & Burn: The Best Thrash Metal of 2010
blacknasa

Heathen GODS , Soilwork = Crap ... sry :-(


bugolt

>> Trash
>> Soilwork
>> MFW -_-


eligos

i need you to pimp me some soilwork


Quantcast