astronousa
NSFW Safe
Is this playlist safe for work?

VERTDUMMPIADA


Notes

This mixtape is soundtracks for my book, VERTDUMMPIADA.

Kumpulan lagu dalam mixtape ini memicu saya untuk berkhayal dari lagu-lagu tersebut, dan melukiskannya ke dalam kanvas prosa hingga terbentuknya VERTDUMMPIADA.

Selamat mendengarkan, dan selamat berkarya.


34 tracks
Comment on this mix


 
Quantcast