Vandal yürek! Görün ki alk??lanas?n/
ez bütün çiçekleri kendine canavar dedir/
haks?zl?k et, haks?z oldu?un anla??ls?n/
ya?amak bir sanr? de?ilse öcal?nmak gerektir

TOP TAGS turkish, rock, jazz, instrumental, classical

Member since Jan 2012

 
Quantcast