banbach
NSFW Safe
Is this playlist safe for work?

Duy Khánh


Notes

Giọng ca tenor cao, mạnh, âm vang, với những luyến láy ngân nga tài hoa để lại dư ba vang vọng suốt chiều dài lịch sử tân nhạc Việt Nam. Tiếng chuông đồng trên đồi Vọng Cảnh - Duy Khánh


8 tracks
Comment on this mix


 
Quantcast