billyloornis
NSFW Safe
Is this playlist safe for work?

▲P̷̨A̶͡ÌN͝҉ ̵͜I͡͠S̶ ̴̡H͢I̵LAR̀I̴̛O̶͝Ư̡S̷͡▲


Notes

хKнSĸSĸX

яɘɒliтγ iƨ ɒи illυƨioи

THE UNiVeRSE IS A Ho
lOGraM

VĈ¥ ҨĪĿƚ
2-25 25-5-5-5-5-5-5-5-5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a somewhat dark (?) fanmix for the universe's most evil isosceles

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(cover art: http://kidzbopilluminati.tumblr.com/post/93682216789/i-know-that-this-town-is-messed-up-dipper-im)


13 tracks
 
Quantcast