Eibhlin_Milne
NSFW Safe
Is this playlist safe for work?

ceòl


Notes

An Tè a Chaill a Gàidhlig

Eleven tracks including music by Blazin' Fiddles, Dàimh, and Julie Fowlis.


  • Latha Math by Manran
  • Teanga Binn mo Mhathair by Kathleen MacInnes
  • 05 Sean Duine Cha Ghabh Mi Idir by Gillebride
  • Ida's Jig by Dàimh
  • MO GHLEANNAN TAOBH LOCH LÌOBHANN by Dàimh
  • Crucan Na Bpaiste (Burial Place Of The Children) by Karen Matheson
  • Tha Mo Ghaol air Àird a' Chuain by Julie Fowlis
  • Puirt by Ross.bassist
8 tracks
 
Quantcast