อันตรายจากการกินปูดิบ เสี่ยงเป็นโรคจริงหรือ!!
การกินปูดิบ หรือปูที่กึ่งสุกกึ่งดิบ ไม่ผ่านการปรุงด้วยความร้อน เสี่ยงต่อการเป็นพยาธิใบไม้ในปอด (https://www.ermineart.com) เพราะเวลากินปูดิบจะกินไข่หรือตัวอ่อนของพยาธิเข้าไปด้วย ซึ่งพยาธิจะมีชีวิตอยู่ได้ 1 เดือน ส่งผลให้มีอาการไอเรื้อรัง หรือไอเป็นเลือด และในบางรายอาจทำให้เสียชีวิตได้ ดังนั้นควรนำปูมาลวกให้สุกด้วยความร้อน ก่อนนำมากินเพื่อความปลอดภัย หรือถ้าหากสามารถหลีกเลี่ยงการกินดิบ กึ่งสุกจะดีต่อสุขภาพอย่างมาก..

TOP TAGS EMPTY

Member since Dec 2021

 
Quantcast