mix and scratches by mohac[gonzo]mo using analogue technology on vinyl only...
? from my vinyl collection ?
no copyright infringement intended
uploaded for personal listening only.

[JazzBreaks] ??? [TechBeats]-[mainstream] ? [Gonzo] Raskazz™ ?1

ÖZELL?KLER?:
Jazz köküne ve ritmlerini temel alarak aksak, elektro-akustik uçlarda gezerek müzik dinleme ve dinletebilme yetene?imi payla?mak.

END?KASYONLARI:
Manik müzik dinletme ve payla?ma ihtiyac?.
Standard Dj formatlar?n? ba?tan sona ezberleyip s?k?c? oldu?una ve teknolojinin amaç olarak de?il araç olarak kullanman?n yetenek ve tecrübeyi ortaya ç?karaca??na karar vererek, müzik çalman?n aral?ks?z, tek-düze beat kovalamaca mezesi olmad???na ve farkedilir aksakl?klar?n bir bütünlük olarak sunulabilindi?i bir dinleti yaratma olmas? gerekti?ine inan?yorum.

YAN ETK?LER:
Yüksek dozlarda al?nd???nda zihinde bulant?, kontrolsüz ritmik sallant?lar ve ba??ml?l?k yaratabilir.

http://www.mixcloud.com/msozmen
http://soundcloud.com/msozmen
http://www.mixcloud.com/groups/mytunez/
http://www.facebook.com/groups/mbase/

 
Quantcast