Bir dali guyuya dash atdi; on aghilli guyudan o dashi chikhardammadi

 
Quantcast