Công ty kiểm toán kế toán thuế Expertis - Giúp cho doanh nghiệp của bạn
- Tiết kiệm chi phí
- Kiểm toán minh bạch sổ sách
- Kiểm tra số liệu kế toán
- Nâng cao số liệu thống kê
- Hoàn thiện sổ sách giấy tờ kế toán
- Làm lại sổ sách thất lạc hoặc không xuyên suốt
- Nâng cao nghiệp vụ kế toán cho nhân viên công ty
- Đảm nhiệm chức năng kế toán cty
- Giải trình cơ quan thuế
- Tư vấn thành lập công ty
- Lập báo cáo tài chính
- Kế toán kiểm toán thuế
- Mua bán sát nhập công ty
- Không bị truy cứu hình sự về sự sai lầm của kế toán
- Tuyển liên kết làm đối tác giới thiệu khách

https://www.expertis.vn
Trụ sở chính: 56/8 Nguyễn Thông, P.9, Q.3, TP.HCM
Hotline: 0905 616 800 - 19006638
cskh@expertis.vn

Xem thêm:
https://goo.gl/u79fuM
https://goo.gl/yT9RF3
https://goo.gl/3hffe6
https://goo.gl/dC5FbQ
https://goo.gl/5VURas
https://goo.gl/AgHiWv
https://goo.gl/ttUp4U
https://goo.gl/iQZ1e8
https://goo.gl/ByfWNZ
https://goo.gl/v3hTLD
https://goo.gl/zeyqUg

https://goo.gl/UfXwfH
https://goo.gl/doJvYa
https://goo.gl/Z1WNR3
https://goo.gl/h5xmP4
https://goo.gl/9TiGtu

Orther channels
Expertis Facebook: https://www.facebook.com/expertis/
Expertis Linkedin: https://www.linkedin.com/in/expertis-vn-696256157/
Expertis G+: https://plus.google.com/collection/IGIBeE
Expertis Twitter: https://twitter.com/ExpertisVN
Expertis Flickr: https://www.flickr.com/people/ketoangiare/
Expertis Instagram: https://www.instagram.com/expertis.vn/
Expertis Tumblr: https://expertis-vn.tumblr.com/
Expertis Diigo: https://www.diigo.com/user/ketoantrongoi
Expertis Vimeo: https://vimeo.com/dichvuketoangiare

TOP TAGS EMPTY

Member since Oct 2018

 
Quantcast