Ubóstwiam mod?, styl oraz troszczenie si? o urod?. Lubi? tak?e, kiedy pomagam znajomym dobiera? kosmetyki lub te? doradza? im, jaki makija? wybra?. To najzwyczajniej w ?wiecie mój ?ywio?, który sta? si? nie jedynie hobby, ale tak?e pewn? mani?. Nie b?dzie to innowacj?, kiedy oznajmi?, ?e chce by? modelka, która równocze?nie ma swój styl i z ca?ych si? stara si? go okazywa? praktycznie ja ka?dym kroku.
Sporo osób twierdzi, ?e to niemo?liwe oraz ?e moje marzenie nigdy si? nie uskuteczni. Ju? dzi? mam za sob? par? sesji zdj?ciowych, wi?c mam nadziej?, ?e si? uda.

TOP TAGS EMPTY

Member since Sep 2013

 
Quantcast