Mini Minh
NSFW Safe
Is this playlist safe for work?

Thương tình ca (Vietnamese songs #7)


Notes

"Dìu nhau sang bên kia thế giới
Dìu nhau nương thân ven chín suối
Dắt dìu về tới xa vời, đời đời
Dìu nhau đưa nhau vào ngàn thu…"


11 tracks
Comment on this mix


 
Quantcast