monumentsofprinces
NSFW Safe
Is this playlist safe for work?
gold

flower of scotland


Notes

"O Fhlùir na h-Alba,
cuin a chì sinn
an seòrsa laoich
a sheas gu bàs 'son
am bileag feòir is fraoich,
a sheas an aghaidh
feachd uailleil Iomhair
's a ruaig e dhachaidh
air chaochladh smaoin?"

Songs for Scotland, for Outlander, or just for running wild through the moors like a druid...


19 tracks
Comment on this mix


 
Quantcast