normandyactual
NSFW Safe
Is this playlist safe for work?

karasuno gets pumped


Notes

1. #1 Sawamura Daichi
2. #2 Sugawara Koushi
3. #3 Azumane Asahi
4. #4 Nishinoya Yuu
5. #5 Tanaka Ryuunosuke
6. #6 Ennoshita Chikara
(sorry none for narita and kinoshita)
7. #9 Kageyama Tobio
8. #10 Hinata Shouyou
9. #11 Tsukishima Kei
10. #12 Yamaguchi Tadashi


9 tracks
 
Quantcast