Rodzic powinien si? spieszy?, albowiem zaw??ona ilo?? miejsc mo?e sprawi?, i? nasze dziecko nie pozostanie ju? zaakceptowane. Przedszkole Weso?a ma to do siebie, i? posiada ograniczenia dotycz?ce ilo?ci miejsc. Jednakowo, jak przedszkole Sulejówek.Je?eli by ich nie by?o - op?aty nie by?yby tak ogromne, a dzieci mog?yby w wi?kszym gronie sp?dza? wolny czas. Tak si? jednak nie da. Opiekunowie obs?uguj?cy przedszkole Mi?sk Mazowiecki musz? posiada? obliczon? grupk? postaci do upilnowania. Jedna posta? nie upilnuje trzydziestu ma?ych dziecin, które mog? niezmiernie ekspresowo si? przemieszcza?. To w?a?nie przedszkole Halinów, jakie t?tni ?yciem.

Member since Jul 2014

 
Quantcast