poofysweaters
NSFW Safe
Is this playlist safe for work?

W̘̬̿E͙ͯͅI̩͛ͩR͌̐᷄D᷊̊͂M̞̰͡Ȁ̬͡G̤̤͕Ẹ̓̃D̿͞͞DO̪͎͊N͔̗͛


Notes

tímê ìs Ꮷëɑd änᏧ meanïng հás лo meaԉìлg!
ɰêlcòϻe, ߀ԉë áԉԁ ãll, to ɯêìrᏧϻàgéԁԁòԉ!!


9 tracks
Comment on this mix


 
Quantcast