Prince Dean
NSFW Safe
Is this playlist safe for work?

i̛ ̀A̕m ̕OUt O͡F҉ mY̢ ͠Mi̸Nd


Notes

I͏ wo͘n't b͏e ̕fòrg̵ive͟n,̧ ́m͞y l̵i͝fe҉ is f̢orb͡idd́en͜,͟ ̶t͘h́e͜y s̴a̵y ́it͟'s̀ ͡a ̀mi͠r͝a̸c͟lé
͜S͞o͜m͏etìme͏s͝ ̕I͏ dǫn't ͏e̸v͞e̢n ͠k͟n͜ow͝ ́if͞ I͏'m w̢roņg͠ ́or ͞righ̷t
͞I ̷t̛ry͏ ͟to ̷d̡ŕow̷n̨ ͜th͡e̴ sorro̴w͞ ̧ţh͝at҉ ̀su͠r͜f҉ace̵s e͡v͟e̷ry ̵nig̛ht


10 tracks
Comment on this mix


 
Quantcast