Thắng Vi là một marketer bén duyên với SEO & Digital Marketing từ 2016 và nhận ra làm tiếp thị số là đam mê của cuộc đời mình. Với thế mạnh về SEO & Digital Marketing, Trải nghiệm người dùng(User eXperience) và Tiếp thị theo dữ liệu (Data-driven) mình hy vọng thông qua blog cá nhân có thể truyền được kiến thức và kinh nghiệm của mình đến với các bạn trẻ.
Website : http://thangvi.com/
https://trello.com/thangvicom
https://godotengine.org/qa/user/thangvicom
https://www.pinterest.com/comthangvi/_saved/
https://www.tumblr.com/blog/thangvicom
https://soundcloud.com/user-362913486-956983

TOP TAGS EMPTY

Member since Aug 2021

 
Quantcast