การจะมีสุขภาพที่ดีนั้นส่วนหนึ่งเกิดจากพฤติกรรมการกินอาหารสาระความรู้จากเว็บไซต์(https://www.thewhistlerbnb.com) โปรตีนทางเลือก คือ อาหารที่ไม่ได้มาจากกระบวนการปศุสัตว์หรือพูดง่าย ๆ คือเป็นการกินอาหารที่ไม่ใช่โปรตีนจากสัตว์ โดยหันไปหาแหล่งอาหารอื่นที่ให้สารโปรตีนไม่ต่างกัน การสร้างอาหารโปรตีนทางเลือกหรือในรูปแบบของเนื้อสัตว์เทียม มีความใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์ ทั้งรสชาติและเนื้อสัมผัส เนื่องจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีทางอาหารที่มีส่วนช่วยให้ผู้คนหันมากินโปรตีนทดแทนนี้ได้อย่างง่ายขึ้นเพราะอาหารเหล่านี้แทบแทบไม่ต่างจากเนื้อสัตว์จริงเลย

Member since Sep 2021

 
Quantcast