thooh
NSFW Safe
Is this playlist safe for work?

Chuyện của Tình yêu


Notes

Thương ai mê mải đường qua quên mau những mối tình riêng
Còn tôi đơn sơ còn những sớm tinh mơ
Chỉ là thế, có khi nào em nghe tôi nói
Mà tình yêu, một câu trả lời khó khăn


15 tracks
Comment on this mix


 
Quantcast