toyherb
NSFW Safe
Is this playlist safe for work?

Notes

I'm not a ̷ͬ̇̓͐̏̎ͮm̞ͥͨo̸̶̧̧̭̳̝̺̱̭͙͔ͣ̃̃ͧͥ̂ͯ͂ͬ̐̎̅̾͌ͅn̶͈̂̑ͣ͌̑s͔̫̗ͅt̪͊͗͐̿e͌͆ͦ̄ͫ̀҉̮͓̥̼̗̜ͅr̗̯ͮ̊̓ͥ̽̒̚͡, I'm in/ ̸͕̲̗̠̬͎̯͜l̛̿̀̈́̄̚̕o̶̡̫͇͜v̷̢͙͎̼̭͍̖̀͐̄̿̈͊̌̕ͅe̸̛̮̝͈͎̩̾̽̏̍̅̈́͛̈́ ̷̩̘̩͎̳̬̞̻̥

//art by me
//chilling tunes, songs that just make you crave someone


8 tracks
 
Quantcast