مزیت استفاده از سرور پروکسی این است که می تواند به شما کمک کند محدودیت هایی را که روی اتصال اینترنت شما قرار داده شده را دور بزنید. به عنوان مثال، اگر ارائه دهنده خدمات اینترنت شما دسترسی به یک وب سایت خاص را مسدود کرده است، می توانید از یک سرور پروکسی برای دور زدن این مسدودیت استفاده کنید.
https://sib-vpn.com/

Member since Oct 2023

 
Quantcast