elad.cohanim
NSFW Safe
Is this playlist safe for work?

זמן מדבר


Notes

סט אתנו-רגאיי עם עקומת קצב מעניינת (בסדר המקורי כמובן) לשעה-שעתיים טובות במדבר באיזה גב או תצפית טובה ומרגיעה.
שירים עכשווים ווותיקים יותר ובאופן כללי מהעשור-עשוריים אחרונים, חלק מהם גורמים לחשוב קצת, חלק פשוט good vibe

שימו לב: לאחר השיר למעני של בית הבובות יש דקה-שתיים של שקט - ניתן להעביר


22 tracks
 
Quantcast