اگر به دنبال جهش در فصل رشد هستید، کاشت نهال یک راه عالی برای انجام این کار است. شروع نهال های خود می تواند ارزان تر و با ارزش تر از خرید گیاهان بالغ باشد و شما انتخاب گسترده تری از گونه های گیاهی را برای انتخاب خواهید داشت. در اینجا چند نکته در مورد نحوه شروع ارائه شده است.

نهال ها گیاهان جوانی هستند که از بذر شروع شده اند. آنها معمولاً در یک گلخانه یا منطقه رشد سرپوشیده

https://palizgerdo.com/wmsn

Member since Oct 2023

 
Quantcast