هنگامی که آماده راه اندازی نهالستان خود هستید، ابتدا باید نهال را از یک منبع قابل اعتماد خریداری کنید. سپس باید خاک را با حفر سوراخی که دو برابر سایز توپ ریشه است، آماده کنید. همچنین باید مقداری کمپوست به سوراخ اضافه کنید. پس از انجام این کار، می توانید نهال خود را بکارید. پس از کاشت نیز به اندازه نیاز آبیاری کنید.

https://paliznahal.com/

Member since Jul 2023

 
Quantcast