jyeon
NSFW Safe
Is this playlist safe for work?

Insomnia!


Notes

tôi đi qua mùa giông
bằng ngày không biết nhớ
tôi đi qua tan vỡ
bằng giấc mơ hoa đăng

tôi đi qua mặt trăng
bằng đêm bị đánh tráo
tôi đi qua mưa bão
bằng những ngày không em
...


11 tracks
Comment on this mix


 
Quantcast